جستجو در سایت
جستجو در سایت
جهت اطلاعات بیشتر !
سامانه ثبت نوبت اینترنتی دردسترس میباشد
دکتر قاسم کاویانی چراتی
دکترای تخصصی چشم
جراح و متخصص چشم

بنیان گذار جراحی رفرکتیو (refractive surgeon) چشم در استان همدان 

اطلاعات بیشتر ...
دکتر محمدرضا فامیل تخمه چی
فوق تخصص شبکیه و لیزر
فوق تخصص شبکیه و لیزر

زمان حضور در درمانگاه : دوشنبه 8 صبح

اطلاعات بیشتر ...
دکترسید امین روزگار
دکترای تخصصی چشم
جراح و متخصص چشم

پرشک کادر نیروهای مسلح

اطلاعات بیشتر ...
دکتر محمدرضا ایلانلو
دکترای تخصصی چشم
جراح و متخصص چشم

(شهرستان قروه همدان)

اطلاعات بیشتر ...