جستجو در سایت
جستجو در سایت
۱۳۹۶-۰۲-۰۲

کاسه چشم (Orbit)

کره چشم درون محفظه ای استخوانی به نام اربیت یا کاسه چشم قرار گرفته است. حجم اربیت در بالغین حدود ۳۰ میلی لیتر است و ۷ استخوان در ایجاد جداره های آن نقش دارند که عبارتند از : استخوان فرونتال (پیشانی)، زیگوما (گونه ای)، ماگزیلا، اتموئید، اسفنوئید، لاکریمال (اشکی) و پالاتین (کامی).

اربیت گلابی شکل است و عصب بینایی مثل ساقه گلابی است. سقف اربیت در جلو توسط استخوان فرونتال و در خلف توسط بال کوچک استخوان اسفنوئید تشکیل شده است. کانال اپتیک که عصب بینایی از طریق آن از اربیت خارج می شود در بال کوچک استخوان اسفنوئید قرار دارد. دیواره خارجی اربیت در جلو توسط استخوان زایگوماتیک و در خلف توسط بال بزرگ استخوان اسفنوئید تشکیل شده است. شیار کاسه ای فوقانی (Superior Orbital Fissure) بین دیواره خارجی و فوقانی قرار گرفته است و اعصاب حرکتی چشم (عصب IV، III و VI) از طریق این شیار وارد اربیت می شوند.

کف اربیت در سمت خارج توسط استخوان زیگوما و در طرف داخل توسط استخوان ماگزیلا ساخته می شود. استخوان کامی (Palate) قسمتی از کف اربیت را در ناحیه خلف تشکیل می دهد.

اکثر شکستگی های ناشی از ضربه های غیرنافد مانند ضربه مشت باعث شکستگی (Blow-out) در کف اربیت می شوند. عضله مایل تحتانی تنها عضله ای است که از کف اربیت منشا می گیرد.

دیواره داخلی اربیت توسط استخوان اتموئید، اسفنوئید، استخوان اشکی (Lacrimal) و ماگزیلا ساخته می شود. عفونت در سینوس های پارانازال اتموئید و اسفنوئید ممکن است از طریق دیواره نازک داخلی (لامینا پاپیراسه) اربیت را درگیر کند.

رأس اربیت (حلقه Zinn) مدخل تمام عروق و اعصاب چشم و مبدأ تمام عضلات خارج چشمی به جز عضله مایل تحتانی است. حد قدامی حفره اربیت، سپتوم اربیت است که به عنوان یک سد مابین بافت های سطحی پلک ها و حفره اربیت عمل می کند.

ارسال شده در تازه ها, دانستنی های چشم توسط مديريت سايت

ارسال نظر

هفت + 8 =