جستجو در سایت
جستجو در سایت

دو شنبه ها: ۸ الی 14 و 16 الی 20

صبح : دکتر محمدرضا فامیل تخمه چی (فوق تخصص شبکیه و لیزر)

 

صبح : دکتر قاسم کاویانی چراتی